volume 2, issue 2 (86), P32-41 2017
DOI: 10.15587/1729-4061.2017.98809
View full text
|
|
Share
Andrii Oreshchenko, Inna Nesterchuk

Abstract: Запропоновано концепцію і розроблено альфа-версію гео-інформаційної системи для виявлення і розв'язання урба-ністичних проблем. Вона пропонується як допоміжний інструмент для управління розвитком пострадянських міст Східної Європи. Від аналогічних систем її відрізняє орі-єнтація на виявлення проблем і встановлення протиріч на території міста. Описано її структуру, перелік функцій та інформаційне наповнення. В результаті її випробувань на тестових ділянках визначені зони з характерними урбаніс-тичними процесам…

expand abstract