volume 2, issue 6 (92), P10-15 2018
DOI: 10.15587/1729-4061.2018.125988
View full text
|
|
Share
Stanislav Hryhoriev, Artem Petryshchev, Karina Belokon’, Kristina Krupey, Mykhail Yamshinskij, Grigoriy Fedorov, Dmytro Stepanov, Andrii Semenchuk, Elena Matukhno, Alexander Savvin

Abstract: Визначено фізикохімічні пе ретворення при вуглецевотер мічному відновленні техноген них оксидних відходів виробни цтва швидкоріжучої сталі Р18. Виявлено протікання хімічних реакцій відновлення та карбі доутворення за участю залі за та легуючих елементів. Від сутність фаз схильних до сублі мації, підвищена відновна здат ність, губчаста мікрострук тура забезпечують відносно ви сокий ступінь вилучення туго плавких елементів при викорис танні отриманного матеріалу як легуючої добавки Ключові слова: леговані тех но…

expand abstract