volume 2, issue 7 (92), P34-43 2018
DOI: 10.15587/1729-4061.2018.126548
View full text
|
|
Share
Nikolay Mittsel

Abstract: Представлено квазістатичні характеристики робо ти двопотокових гідрооб'ємномеханічних трансмі сій (ГОМТ), що реалізуються в лабораторному стен ді ГОМТ гусеничного трактору. Конструкція стенду дозволяє проводити дослідження схем ГОМТ типу з диференціалом «на виході», з диференціалом «на вході» як колісних, так і гусеничних машин. Схемне рішення стенду дає змогу моделювати роботу гідрооб'ємного механізму повороту та встановити ефективність сис теми рекуперації паразитної потужності, що цирку лює в замкнутому кон…

expand abstract