Smart Mater. Struct. volume 22, issue 12, P125008 2013 DOI: 10.1088/0964-1726/22/12/125008 View full text
|
|
Share
Xiang-Cheng Chu, Jia-Yi Liu, Ren-Long Gao, Jie Chang, Long-Tu Li