volume 35, issue 1, P103-119 2019
DOI: 10.17576/jkmjc-2019-3501-08
View full text
|
|
Share
Muhammad Adnan Pitchan, Siti Zobidah Omar

Abstract: Undang-undang merupakan salah satu dasar kerajaan yang diwujudkan untuk kebaikan negara. Hal ini kerana melalui undang-undang kita dapat mengatur dan mengawal masyarakat. Walau bagaimanapun, kebanyakan masyarakat tidak menyukai undang-undang kerana mereka beranggapan hidup mereka tidak bebas. Dalam konteks Internet pula, undang-undang siber dicipta bagi memastikan netizen menggunakan ruang siber dengan baik dan berhemah. Antara langkah yang baik dalam menangani isu ancaman siber adalah melalui penguatkuasaan u…

expand abstract