Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

Select...
1

Citation Types

0
2
0
1

Year Published

2014
2014
2014
2014

Publication Types

Select...
1
1

Relationship

0
2

Authors

Journals

citations
Cited by 30 publications
(3 citation statements)
references
References 0 publications
0
2
0
1
Order By: Relevance
“…120 Precisely because of this juridical vacuum, the members of the bench have felt compelled to hammer out their own approach to dealing with facts in individual cases without much textual guidance. 121 An area where this has induced a culture clash of sorts is the standard of proof, i.e. the degree to which a claimant must demonstrate to a tribunal's satisfaction that the assertion holds true.…”
Section: Standard Of Proofmentioning
confidence: 99%
“…120 Precisely because of this juridical vacuum, the members of the bench have felt compelled to hammer out their own approach to dealing with facts in individual cases without much textual guidance. 121 An area where this has induced a culture clash of sorts is the standard of proof, i.e. the degree to which a claimant must demonstrate to a tribunal's satisfaction that the assertion holds true.…”
Section: Standard Of Proofmentioning
confidence: 99%
“…16 Разлика није увек јасно уочљива, прво због несавршености која је инхерентна језику као начину изражавања, друго, због настојања да се иста становишта изразе на јединствен начин, у складу са пређашњом праксом, и треће, одлука суда треба 15 Имајући ово у виду, као посебан проблем се јавио проблем употребе појединих израза који се не могу лако превести на српски језик, а који и у радним језицима суда имају више синонима. Стога је било неопходно да се изрази ставе у заграду, што иако оптерећује текст, чак и на местима где можда на први поглед то није потребно, се показало као нужно, будући да би употреба тог истог израза у неком другом значењу могла да се схвати дргачије него што нам је то била намера.…”
unclassified
“…16 "The distinction that I have always through proper to draw is between the decision on the issues in the case, and the expression of that decision in the best words possible. …”
mentioning
confidence: 99%