Smart Mater. Struct. volume 24, issue 1, P015002 2014 DOI: 10.1088/0964-1726/24/1/015002 View full text
|
|
Share
Xiang Li, Zhibo Yang, Han Zhang, Zhaohui Du, Xuefeng Chen