2020
DOI: 10.17986/blm.2020.v25i.1404
View full text
|
|

Abstract: Dünyada yaklaşık 11 milyon civarında kişinin hapishanelerde alıkonulduğu düşünüldüğünde, COVID 19 pandemisinin etkileri yönünden riskin ağırlığı dikkat çekmektedir. Bu derlemede alıkonulanların sağlık kontrolü muayenelerinde COVID-19 pandemisi nedeniyle yaşanan sorunlar, tutuklu ve hükümlülerin durumları ele alınarak tartışılmış, çözüm önerileri geliştirilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca bu konuda Türk Tabipleri Birliği’nin ortaya koyduğu öneri ve etik yaklaşım önerileri de sunulacaktır.

Help me understand this page

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

0
0
0
0
0

Citation Types

0
0
0

Publication Types

Select...

Relationship

0
0

Authors

Journals