volume 4, issue 4 (94), P6-18 2018
DOI: 10.15587/1729-4061.2018.140717
View full text
|
|
Share
Evhen Cheremnikh, Halyna Ivasyk, Vladislav Alieksieiev, Mariia Kuchma, Oksana Brodyak

Abstract: Подано спектральний розклад для несамоспряже ної моделі Фрідріхса і наведено узагальнення відомої у самоспряженому випадку функції Вейля на неса моспряжений випадок. Встановлено, що для несамо спряженої моделі Фрідріхса довільний елемент про стору можна подати як лінійну комбінацію власних елементів оператора, що відповідають точкам спек тра. Побудовано спектральний розклад, тобто пред ставлення довільного елемента простору через влас ні функції, що свідчить про повноту власних функцій. Це зроблено з врахуванн…

expand abstract