volume 2, issue 4 (86), P58-64 2017
DOI: 10.15587/1729-4061.2017.99273
View full text
|
|
Share
Roman Bihun, Gregoriy Tsehelyk

Abstract: Побудовано чисельний метод знаходження нулів функції однієї дійсної змінної за допомогою апа-рату некласичних мінорант та діаграм Ньютона функцій, заданих таблично. Цей метод не потребує додаткової інформації про розміщення коренів і має переваги над іншими методами пошуку нулів функ-цій. Функція, для якої потрібно знайти корені, може бути як гладкою, так і негладкою Ключові слова: міноранта функції, нуль функції, поліном Чебишева, діаграма Ньютона, гладка і нег-ладка функція Построен численный метод нахожден…

expand abstract