volume 29, issue 5, P310-315 1992
DOI: 10.2141/jpsa.29.310
View full text
|
|
Share
Sri Murni ARDININGSASI, Yoshizane MAEDA, Shin OKAMOTO, Satoru OKAMOTO, Tsutomu HASHIGUCHI