volume 19, issue 3, P146-153 2014
DOI: 10.17986/blm.2014193781
View full text
|
|
Share
Esra Özdemir Demirci, Sevgi Özmen, Didem Behice Öztop, Çağlar Özdemir, Merve Çıkılı Uytun

Abstract: Giriş-Amaç: Cinsel istismar tüm dünyada önemli bir halk sağlığı sorunudur. Her geçen gün istismar vakalarının sayısının yanı sıra cinsel istismar üzerinde yapılan çalışmaların sayısı da artmaktadır. Bu çalışmada; çocuk psikiyatri polikliniklerine adli rapor istemiyle başvuran çocukların sosyodemografik özelliklerini ve psikiyatrik tanılarını belirlemek amaçlanmıştır. Yöntem: Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatri Polikliniğine Ocak-Temmuz 2014 tarihleri arasında adli rapor düzenlenmesi amacıyla gö…

expand abstract