2000
DOI: 10.17986/blm.200053422
View full text
|
|

Abstract: ÖZETElazığ Islahevinde bulunan, s i k ; işlediklerinde yaşlan 12-17 arasında değişen (ortalama 1 S.0± 1.2), 106 erkek hüküm lü çocuk eritenin tamamı, daha önce suç işlememiş benzer sosyoekonomik düzeydeki yaşlan 13-18 arasında değişen (ortalama 13.611.3) 126 erkek okul öğrencisiyle medya ve müzik izlemleri yönünden karşılaştırılarak, iki grup arasın daki farklılıklarının ortaya konması amaçlandı.Hükümlü çocuk -rgenler Islahevine girmeden önce or talama 34-39 saat/hafla televizyon seyrederken, kontrol gru bu o… Show more

Help me understand this page

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

0
0
0
0
0

Citation Types

0
0
0
1

Publication Types

Select...

Relationship

0
0

Authors

Journals