volume 4, issue 2, P41-53 1999
DOI: 10.17986/blm.199942353
View full text
|
|
Share
Nesrin Barutçu, Mehmet Fatih Yavuz, Gürsel Çetin

Abstract: ÖZETBu çalışma cinsel saldırıya uğramış kişilerin saldırı son rasındaki dönemde karşılaştıkları sorunları belirlemek ama cıyla yapılmıştır. Bu amaçla Adli Tıp II. İhtisas Kurulu'na yargı organlarınca gönderilen olgulara bir anket formu uy gulanmış ve alınan cevaplar çeşitli yönlerden irdelenmiştir.Anket uygulanan 120 kişinin yaş aralığı 10-40, yaş orta laması 16.5 olup, %68.3'ü kadın, %31.7'si erkektir. Olguların büyük bir oranına muayene ile ilgili olarak bilgi verilmemiş tir.Yüksek orandaki mağdur muayene o…

expand abstract