volume 13, issue 2, P69-77 2008
DOI: 10.17986/blm.2008132674
View full text
|
|
Share
Mira R Gökdoğan

Abstract: The need for a sexual assault nurse examiner (SANE) Mira R. GÖKDO⁄AN Gökdo¤an MR. Cinsel sald›r› konusunda çal›flan adli hemflireye (SANE) duyulan gereksinim. Adli T›p Bülteni 2008;13(2):69-77Cinsel sald›r›lar dünyadaki suçlar›n en kritiklerinden biri olarak kabul edilmektedir. Türkiye'de ›rza geçme suçu bütün suçlar içinde y›lda % 3'lere yaklaflan bir oran göstermektedir.