2008
DOI: 10.17986/blm.2008132674 View full text |Buy / Rent full text
|
|

Abstract: The need for a sexual assault nurse examiner (SANE) Mira R. GÖKDO⁄AN Gökdo¤an MR. Cinsel sald›r› konusunda çal›flan adli hemflireye (SANE) duyulan gereksinim. Adli T›p Bülteni 2008;13(2):69-77Cinsel sald›r›lar dünyadaki suçlar›n en kritiklerinden biri olarak kabul edilmektedir. Türkiye'de ›rza geçme suçu bütün suçlar içinde y›lda % 3'lere yaklaflan bir oran göstermektedir.

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance
Select...
0
1
0
2

Publication Types

Select...

Relationship

0
0

Authors

Journals