2016
DOI: 10.17986/blm.2016323746
View full text
|
|

Abstract: ÖzetAmaç: Çocukluk çağı cinsel istismarının ilerleyen yıllarda kendine zarar verme, intihar, depresyon, disosiyatif bozukluk, travma sonrası stres bozukluğu (TSSB)gibi bozukluklarla ilişkili olduğu bilinmektedir. Bu çalışma-da istismara uğrayan çocuk ve ergenlerin özelliklerinin, kendine zarar verme ve intihar davranışı oranları ile depresyon, TSSB ve disosiyatif bozukluk oranlarının belirlenmesi ve aralarındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır.Gereç ve Yöntem: Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psik… Show more

Help me understand this page

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

0
0
0
0
0

Citation Types

0
0
0

Publication Types

Select...

Relationship

0
0

Authors

Journals