2016
DOI: 10.5935/abc.20160142
View full text |Buy / Rent full text
|
Sign up to set email alerts
|

Abstract: Cachexia is a prevalent pathological condition associated with chronic heart failure. Its occurrence predicts increased morbidity and mortality independent of important clinical variables such as age, ventricular function, or heart failure functional class. The clinical consequences of cachexia are dependent on both weight loss and systemic inflammation, which accompany cachexia development. Skeletal muscle wasting is an important component of cachexia; it often precedes cachexia development and predicts poor … Show more

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

Select...
5

Citation Types

3
70
0
7

Year Published

2018
2018
2018
2018

Publication Types

Select...
1

Relationship

0
1

Authors

Journals

citations
Cited by 52 publications
(97 citation statements)
references
References 76 publications
(97 reference statements)
3
70
0
7
Order By: Relevance
“…[17] Kardiyak kaşeksi, genellikle ileri evre KY'li hastalarda gelişen; özellikle iskelet kası, kemik (osteoporoz) ve yağ dokularında (enerji rezervi) kayıp ile seyreden multisistemik bir sendromdur. [17,101,102] Kardiyak kaşeksi prevalansı, tanımlama farklılıklarına göre %8-42 arasında değişmekte olup; sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu, fonksiyonel kapasite gibi parametrelerden bağımsız olarak tek başına kötü prognoz ve sağ-kalım süresinin kısalmasıyla yakından ilişkilidir. [101][102][103] Sarkopeni, primer olarak yaşlanmayla ilişkili kas kitlesi ve gücünün kaybı olup; KY gibi birtakım hastalıkların eşlik etmesiyle seyri hızlanır.…”
Section: Kaşeksi/sarkopeniye Yaklaşımunclassified
“…[17,101,102] Kardiyak kaşeksi prevalansı, tanımlama farklılıklarına göre %8-42 arasında değişmekte olup; sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu, fonksiyonel kapasite gibi parametrelerden bağımsız olarak tek başına kötü prognoz ve sağ-kalım süresinin kısalmasıyla yakından ilişkilidir. [101][102][103] Sarkopeni, primer olarak yaşlanmayla ilişkili kas kitlesi ve gücünün kaybı olup; KY gibi birtakım hastalıkların eşlik etmesiyle seyri hızlanır. [104] Yaşlı KY'li hastalarda prevalansının yaklaşık %20 olduğu bildirilmiştir.…”
Section: Kaşeksi/sarkopeniye Yaklaşımunclassified
See 3 more Smart Citations