volume 4, issue 2, P54-59 1999
DOI: 10.17986/blm.199942354
View full text
|
|
Share
Mehmet Şevki Sözen, Birgül Tüzün, Halis Dokgöz, Şebnem Korur Fincancı

Abstract: ÖZETİnsanlık tarihi boyunca ve günümüzde her toplumda va rolan ancak ülkemizde yıllardır süregelen anlayış, hoşgörü ve uzlaşma yoksunluğu, ilişki ve iletişim bozukluğu, kavram ve değer çatışmaları sebebiyle daha belirgin olarak ortaya çıkan saldırgan davranışlar ve şiddet eylemleri zaman za man insan yaşamını tehdit eder boyutlara ulaşabilmektedir.Bu çalışmada, toplumda bireyler arasında varolan ileti şim şekilleri ele alınarak çeşitli etkenlerin davranış şekilleri ne yansıma biçimleri irdelenmiştir. Şiddetin…

expand abstract