1999
DOI: 10.17986/blm.199942354 View full text |Buy / Rent full text
|
|

Abstract: ÖZETİnsanlık tarihi boyunca ve günümüzde her toplumda va rolan ancak ülkemizde yıllardır süregelen anlayış, hoşgörü ve uzlaşma yoksunluğu, ilişki ve iletişim bozukluğu, kavram ve değer çatışmaları sebebiyle daha belirgin olarak ortaya çıkan saldırgan davranışlar ve şiddet eylemleri zaman za man insan yaşamını tehdit eder boyutlara ulaşabilmektedir.Bu çalışmada, toplumda bireyler arasında varolan ileti şim şekilleri ele alınarak çeşitli etkenlerin davranış şekilleri ne yansıma biçimleri irdelenmiştir. Şiddetin … Show more

Help me understand this report

This publication either has no citations yet, or we are still processing them

Set email alert for when this publication receives citations?

See others like this or search for similar articles