1997
DOI: 10.17986/blm.199723242 View full text |Buy / Rent full text
|
|

Abstract: A Study o f th e co n c e p t o f juvenile crim in al resp on sib ility in co n n e ctio n w ith a specific in cid en t Birgül TÜZÜN*, İm dat ELMAS**, Haluk İNCE*, E rd em AKKAY*** ÖZET13 yaşındaki bir kız çocuğunu öldürmek suçunu işleyen 14 yaşındaki iki erkek çocuğun farik ve mümeyyizlik duru munun belirlenmesinde etkili olan suçu hazırlayan neden ler, suçun işleniş tarzı ve koşulları, çocukların suçlarına karşı kendilerini savunma mantığı, suç öncesi-esnası-sonrası tutum ve davranışları ile göstermekte old… Show more

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance
Select...
0
0
0

Publication Types

Select...

Relationship

0
0

Authors

Journals