volume 2, issue 3, P135-138 1997
DOI: 10.17986/blm.199723242
View full text
|
|
Share
Birgül Tüzün, İmdat Elmas, Cengiz Haluk İnce, Erdem Akkay

Abstract: A Study o f th e co n c e p t o f juvenile crim in al resp on sib ility in co n n e ctio n w ith a specific in cid en t Birgül TÜZÜN*, İm dat ELMAS**, Haluk İNCE*, E rd em AKKAY*** ÖZET13 yaşındaki bir kız çocuğunu öldürmek suçunu işleyen 14 yaşındaki iki erkek çocuğun farik ve mümeyyizlik duru munun belirlenmesinde etkili olan suçu hazırlayan neden ler, suçun işleniş tarzı ve koşulları, çocukların suçlarına karşı kendilerini savunma mantığı, suç öncesi-esnası-sonrası tutum ve davranışları ile göstermekte ol…

expand abstract