volume 5, issue 1, P15-17 2000
DOI: 10.17986/blm.200051384
View full text
|
|
Share
Noyan Köroğlu, Leyla İyilikçi, Ali Günerli

Abstract: K oroğlu N, İy ilikçi L, G ü n erli A. B ey in ölüm ü tan ısı için d oğ ru la tıcı bir test o la r a k r a d y o n ü k lid p er fü z y o n çalışm ası (olgu sunum u). A d li ÖZETBeyin ölümü, yaklaşık 40 yıl önce tanımlanmasına rağ men, tanımı, tanısı ve belgelendirilmesi farklılıklar içermek tedir. Kafa travması geçiren 7 yaşındaki olgu konsültanlar tarafından ilk değerlendirmesinde, beyin sapı refleksleri, pupillerin durumu, ışık refleksi, ağrılı uyarana yanıt, kalorik test, korneal refleks, öğürme refleksi, …

expand abstract