volume 34, issue 3, P208-225 2018
DOI: 10.17576/jkmjc-2018-3403-12
View full text
|
|
Share
Kartini Aboo Talib @ Khalid, Norshuhada Shiratuddin, Shahizan Hassan, Zainatul Shuhaida Abdul Rahman, Nurul Labanihuda Abdul Rahman

Abstract: Artikel ini mengupas isu belia terpinggir dan proses sosialisasi yang menghasilkan tingkahlaku dan perspektif relatif belia semasa berhadapan dengan media baru. Revolusi 4.0 yang dibahas oleh Klaus Schwab menganalisis bagaimana kemajuan teknologi dan masyarakat boleh saling hidup bersama-sama kerana kepantasan kemajuan teknologi ini mendesak masyarakat berubah dari segi saiz, kelajuan dan skop. Persoalannya adakah belia dan proses sosialisasi yang berbeza dan pelbagai berupaya menyediakan golongan belia dengan…

expand abstract