Biochemical Pharmacology volume 78, issue 1, P33-44 2009 DOI: 10.1016/j.bcp.2009.03.017 View full text
|
|
Share
Christina Batsi, Soultana Markopoulou, Evangelos Kontargiris, Christiana Charalambous, Christoforos Thomas, Savvas Christoforidis, Panagiotis Kanavaros, Andreas I. Constantinou, Kenneth B. Marcu, Evangelos Kolettas

Abstract: Abstract* Correspondence to: