1999
DOI: 10.17986/blm.199941346
View full text
|
|

Abstract: A lper B, G ülm en MK, Ç ekin N, B ilgin N, S a la ç in S. B a ş bölgesin e p en e tre kesici d elici a le t y a r a la n m a la r ı son u cu gelişen ölüm ler: Olgu sunum u, A dli Tıp B ülteni. 1999; 4 (l):2 0 -3 - ÖZETDaha önce yöremiz ile ilgili gerçekleştirilen çalışmalarda Adana'da kesici-delici alet yaralanmalarının cinayet nedenle ri içinde ilk sırayı aldığı gözlenmiştir. Literatürde ölüme yol açan kesici-delici alet yaralarının daha çok göğüs ve batm boşluğuna penetre ve organ yaralanmaları oluşturan ö… Show more

Help me understand this page

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

0
0
0
0
0

Citation Types

0
0
0

Publication Types

Select...

Relationship

0
0

Authors

Journals