volume 14, issue 2, P61-70 2009
DOI: 10.17986/blm.2009142691
View full text
|
|
Share
Nihal Uraz, Ufuk Katkıcı, Özlem Erel

Abstract: 2001-2006 yılları arasında zorlamalı ölümlere bağlı erişkin 144 kadın olgunun otopsi ve ölüm muayenesi raporları retrospektif olarak taranmış elde edilen veriler değerlendirilmiştir. Erişkin zorlamalı kadın ölümleri tüm adli otopsi ve ölü muayenelerinin %11.2’sidir. Kadın ölümlerinin %18.7’si 0-18 yaş aralığındadır. 19 yaş üstü kadın ölümlerinin %72.3’ü zorlamalı ölüm, %27.7’si doğal ölümdür. En yüksek oranda (%28.5) ölü muayenesi ve otopsi 2006 yılında yapılmıştır. Orijin açısından %42.4’ü kaza, %25’i intihar…

expand abstract