2009
DOI: 10.17986/blm.2009142691 View full text |Buy / Rent full text
|
|

Abstract: 2001-2006 yılları arasında zorlamalı ölümlere bağlı erişkin 144 kadın olgunun otopsi ve ölüm muayenesi raporları retrospektif olarak taranmış elde edilen veriler değerlendirilmiştir. Erişkin zorlamalı kadın ölümleri tüm adli otopsi ve ölü muayenelerinin %11.2’sidir. Kadın ölümlerinin %18.7’si 0-18 yaş aralığındadır. 19 yaş üstü kadın ölümlerinin %72.3’ü zorlamalı ölüm, %27.7’si doğal ölümdür. En yüksek oranda (%28.5) ölü muayenesi ve otopsi 2006 yılında yapılmıştır. Orijin açısından %42.4’ü kaza, %25’i intihar… Show more

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance
Select...
0
0
0

Publication Types

Select...

Relationship

0
0

Authors

Journals