volume 8, issue 2, P41-47 2003
DOI: 10.17986/blm.200382496
View full text
|
|
Share
Raziye Didem Tuncer Pınarbaşılı, Mustafa Selim Özkök, Ufuk Katkıcı, Özlem Erel, Musa Dirlik

Abstract: …ZETMaÛdurlarÝn yaß ortalamasÝ 16.1± 7.7, ilk cinsel istismara uÛrama yaßÝ ortalamasÝ ise 15.6±7.5 olup, erkek cinsel istismar maÛdurlarÝnÝn bilinen literatŸrde yer alan saldÝrÝya uÛrama yaßÝ ile uyumludur. Erkek maÛdurlarda cinsel istismara maruz kalma yaßÝ psikoseksŸel gelißim dšnemi ile eß zamanlÝdÝr. OlgularÝn %48Õi, yakÝn arkadaß veya arkadaßlarÝnÝn da cinsel istismara maruz kaldÝÛÝnÝ ifade etmißtir. ErkeÛe yšnelik cinsel saldÝrÝ veya istismarda, olay yeri daha •ok a•Ýk alan veya ÝssÝz bir yerdir. MaÛdur…

expand abstract