1996
DOI: 10.17986/blm.199613149
View full text
|
|

Abstract: K a ra g ö z YM, K a ra g ö z SD, A tılgan M, D em ircan C. Ateşli Silah Y aralan m asın a B ağlı 133 Ölüm Olgusunun İn celen m esi, Acili Tıp B ülteni 1996; 1(3.). 1 2 2 -6 ÖZETYedi yıllık bir süre içerisinde Antalya'da ateşli silahla ya ralanma sonucu meydana gelen ve otopsisi yapılan 133 ölüm olgusunun raporları incelenerek: yaş, cinsiyet, orijin, atış mesafesi, silah cinsi, giriş-çıkış deliği sayısı ve özellikle ri, iç organ hasarları açısından değerlendirildi. Olguların %78.95'i erkek, %21.05'i kadındı. … Show more

Help me understand this page

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

0
0
0
0
0

Citation Types

0
8
0
2

Publication Types

Select...

Relationship

0
0

Authors

Journals