2013
DOI: 10.1001/2013.jamainternmed.1001
|View full text |Cite
|
Sign up to set email alerts
|

Association of Blood Transfusion With Increased Mortality in Myocardial Infarction

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

Select...
2
1
1
1

Citation Types

8
95
2
7

Year Published

2013
2013
2021
2021

Publication Types

Select...
9

Relationship

1
8

Authors

Journals

citations
Cited by 196 publications
(114 citation statements)
references
References 58 publications
(57 reference statements)
8
95
2
7
Order By: Relevance
“…20) However, this may be related to adverse events and higher mortality. 21) Our results confirm this phenomenon. It is worth noting the recommendation of a restrictive strategy of RBC Tx with a cutoff in Hb level of 7 g/dL in hemodynamically stable, nonacutely bleeding critically ill cardiac patients.…”
Section: Discussionsupporting
confidence: 84%
“…20) However, this may be related to adverse events and higher mortality. 21) Our results confirm this phenomenon. It is worth noting the recommendation of a restrictive strategy of RBC Tx with a cutoff in Hb level of 7 g/dL in hemodynamically stable, nonacutely bleeding critically ill cardiac patients.…”
Section: Discussionsupporting
confidence: 84%
“…Punkt odcięcia w zakresie niskiego stężenia hemoglobiny, który wiąże się z koniecznością transfuzji, nie został wystandaryzowany i różni się zależnie od szpitala [293,[296][297][298]. W większości badań służących ocenie różnych protokołów przetoczeń liberalną strategię przetoczeń krwi zdefiniowano jako każde przetoczenie krwinek czerwonych przy stężeniu hemoglobiny < 9,0 g/dl.…”
Section: Przetoczenie Preparatów Krwiunclassified
“…W większości badań służących ocenie różnych protokołów przetoczeń liberalną strategię przetoczeń krwi zdefiniowano jako każde przetoczenie krwinek czerwonych przy stężeniu hemoglobiny < 9,0 g/dl. Restrykcyjną strategię przetoczeń zdefiniowano jako każdą transfuzję przy wartości hemoglobiny < 7,0 g/dl [296][297][298][299]. W metaanalizie 10 badań obejmujących 203 665 pacjentów (9 badań obserwacyjnych i 1 RCT z udziałem 45 pacjentów) z ACS (zarówno STEMI, jak i NSTEMI-ACS) zaobserwowano, że przetoczenie krwi lub liberalna strategia przetoczeń wiązały się ze zwiększoną śmiertelnością ogólną [18,2% vs. 10,2%; RR 2,91 (95% CI 2,46-3,44); p < 0,001] w porównaniu z chorymi niepoddanymi transfuzji lub u których zastosowano restrykcyjną strategię przetoczeń [298].…”
Section: Przetoczenie Preparatów Krwiunclassified
“…30 Large studies in patients with acute myocardial infarction demonstrated that restrictive transfusional strategies are associated with decreased in-hospital mortality, rate of reinfarction, and worsening heart failure, as well as 30-day mortality. 31 A randomized trial in patients with active GI bleeding showed that a restrictive strategy of hemoglobin threshold of 7 g/dL was associated with improved outcomes (less mortality, less rate of rebleeding), compared with a strategy to transfuse patients with hemoglobin less than 9 g/dL. 32 In addition, increased awareness of the high cost of blood ( $700-$900 per unit) associated with the blood banking process as well as risk of potential infectious and noninfectious adverse reactions (eg, human immunodeficiency virus, hepatitis C virus, transfusion-related lung injury, transfusionrelated circulatory overload) must be considered in the risk/benefit equation.…”
Section: Recommendationsmentioning
confidence: 99%