2016
DOI: 10.1055/s-0036-1571472
View full text |Buy / Rent full text
|
Sign up to set email alerts
|

Abstract: After 90 days of treatment, at the doses used, we found Tribulus terrestris to be effective in treating sexual problems among menopausal women.

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

Select...
1
1
1
1

Citation Types

0
5
0
3

Year Published

2017
2017
2020
2020

Publication Types

Select...
3

Relationship

0
3

Authors

Journals

citations
Cited by 23 publications
(52 citation statements)
references
References 30 publications
(52 reference statements)
0
5
0
3
Order By: Relevance
“…Other clinical research established that regarding the treatment in the domains of desire and sexual interest of 74 postmenopausal women with sexual dysfunction, the TT treatment (250 mg, orally three times a day for 90 days) was considered to be effective in treating sexual problems among menopausal women [63]. …”
Section: Pharmacological Activitiesmentioning
confidence: 99%
“…Other clinical research established that regarding the treatment in the domains of desire and sexual interest of 74 postmenopausal women with sexual dysfunction, the TT treatment (250 mg, orally three times a day for 90 days) was considered to be effective in treating sexual problems among menopausal women [63]. …”
Section: Pharmacological Activitiesmentioning
confidence: 99%
“…The 5-parallel design RCTs were published between 2014 and 2017 in Brazil (N ¼ 4) and Iran (N ¼ 1) and enrolled a total of 279 women with HSDD or loss of libido that caused distress. Three studies [11][12][13] included only postmenopausal women (N ¼ 172; age range 43-65 years), and 2 studies 10,14 included only premenopausal women (N¼ 107; 18-44 years). Most trials excluded women with any psychiatric condition, smokers, with a history of breast or endometrial cancers, or with diabetes mellitus, cardiovascular or renal disease, and/or using any drugs that could interfere with sexual desire, including hormone therapy.…”
Section: Description Of Studiesmentioning
confidence: 99%
“…One study 12 (60 postmenopausal women) found a significant increase in SQ-F scores in the T. terrestris group after 3 months of treatment (MD 16.40; 95% CI 7.67-25.13; 60 participants; very low certainty evidence). The other studies 10,13 (66 postmenopausal and 40 premenopausal women, respectively) reported only the results before and after treatment for each group and did not calculate the differences between them.…”
Section: Sexual Function Assessmentmentioning
confidence: 99%
“…[6][7] Daha geniş bakış açısıyla kadınların %43-88'inin yaşamları boyunca en az bir cinsel sorunla karşı karşıya kaldıkları tahmin edilmektedir. [8] Fitoterapi, insanlık tarihi kadar eski olup, şifalı bitkilerin hastalıkların tedavisinde kullanılması esasına dayanmakta ve farmakoloji biliminin bir dalı olarak kabul edilmektedir. Türkiye'de Sağlık Bakanlığı tarafından "tabiplere ve kendi alanında olmak üzere diş tabiplerine fitoterapi uygulamalarını etkin ve verimli bir biçimde yerine getirmeleri için gerekli yeterlilikleri kazandırmak" amacıyla Fitoterapi Sertifikalı Eğitim Programı düzenlenmektedir.…”
Section: öZunclassified
“…[23] Yapılan diğer çalışmalar da, kadın cinsel fonksiyon bozukluklarının tedavisinde etkili ve güvenilir bir uygulama olduğunu göstermektedir. [8,24] Ancak, Tribulus terrestriesin insan cinsel yanıtı üzerindeki etkisinin açık olarak bilinmediği ve kılavuzlarda kullanılacak dozlar hakkında net bir bilginin olmadığı, olumsuz etkilerine ilişkin kanıtların da yeterli olmadığı belirtildiği için uzun vadeli çalışmaların yapılmasının gerekli olduğu üzerinde durulmaktadır. [25]…”
Section: Tribulus Terrestris (Puncture Vine)unclassified