2020
DOI: 10.3846/aainz.2020.004
View full text
|
|
Share

Abstract: Šiame straipsnyje yra analizuojamos Nevėžio upės dviejų paskutinių dešimtmečių (1998–2018 m.) nitratų azoto (NO3-N) ir fosfatų fosforo (PO4-P) koncentracijos. Upės vandens kokybės hidrocheminiam vertinimui naudojami iš Aplinkos apsaugos agentūros gauti 1998–2018 m. laikotarpio nitratų ir fosfatų koncentracijų mėnesiniai duomenys (aukščiau ir žemiau Panevėžio bei Kėdainių ir aukščiau Raudondvario) ir atitinkami vandens debitai. Statistinės analizės metodais, esant 95 % patikimumui buvo pagrįstos nitrat…

expand abstract