volume 6, issue 3, P119-125 2001
DOI: 10.17986/blm.200163465
View full text
|
|
Share
Ümit Naci Gündoğmuş

Abstract: ÖZETÜlkemizde anestezi uygulamaları çeşitli nedenlerle çoğu kez anestezi teknisyenleri tarafından yapılmaktadır. Aneste zistlerin bulunduğu ortamlarda bile bütün anestezi işlemlerinin anestezi teknisyenleri tarafından yapılması son derece normal ve yasal bir işlemmiş gibi algılanmakta, her iki taraf da yetki ve sorumluluklarının bilincinde olmama durumu sergilemektedir ler. Çalışmada, örnek olgulardan yola çıkılarak ülkemizdeki durumun tartışılması amaçlanmıştır.Anahtar kelimeler: Anestezi teknisyeni, yetki, …

expand abstract