volume 2, issue 10 (86), P32-40 2017
DOI: 10.15587/1729-4061.2017.98537
View full text
|
|
Share
Volodymyr Potapov, Olga Neklesa, Pavlo Pyvovarov

Abstract: Представлено кінетичну модель процесу формоутворення крапель капсульованих рідин, починаючи від етапу формування зародка кра-плі до моменту її відриву під дією фізичних сил та технологічних параметрів. Одержані рів-няння являються теоретичним описом проце-су капсулоутворення та обґрунтовують три-валість процесу, розмірні характеристики кінцевого продукту та потужність конструк-тивних машин для одержання капсул Ключові слова: ліпіди, капсулювання, кіне-тика відриву краплі, оболонка альгінат каль-цію, відрив кр…

expand abstract