volume 2, issue 9 (86), P45-52 2017
DOI: 10.15587/1729-4061.2017.96653
View full text
|
|
Share
Vitaliy Tsyporenko

Abstract: Оцінено дисперсію похибки пеленгування, що складається з шумової та завадової складової. При моделюванні отримано залежність точ-ності пеленгування від типу вікна спектрально-го аналізу, відношення сигнал/шум, рознесення за напрямком на джерела сигналу і завади при різних значеннях частоти сигналу. Отримано похибку 0,03 градуса, при вхідному відношенні сигнал/шум 0 дБ. Оцінено роздільну здатність пеленгатора Ключові слова: аналіз завадостійкості, без-пошуковий цифровий метод, кореляційно-інтер-ферометричне пе…

expand abstract