Intern. Med. volume 35, issue 1, P78-83 1996 DOI: 10.2169/internalmedicine.35.78 View full text
|
|
Share
Yoshihisa KODERA, Yasuo MORISHIMA, Noriyuki HIRABAYASHI, Mitsune TANIMOTO, Takaharu MATSUYAMA, Keizou HORIBE, Sinichi MIZUNO, Yoshihisa MORISHITA, Tatsuya YAMAUCHI, Hironori YAMADA, Ryo SOFUE, Shintaro SHIOBARA, Nobuyuki HAMAJIMA, Kenjiro KITAORI et al.