volume 35, issue 3, P263-282 2019
DOI: 10.17576/jkmjc-2019-3503-16
View full text
|
|
Share

Abstract: Dakwah melalui teknologi maklumat telah lama berlangsung di Malaysia. Pelbagai usaha telah dilaksanakan oleh pelbagai agensi mahupun individu untuk menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat. Dakwah boleh dilaksanakan dengan menggunakan pelbagai pendekatan termasuk penggunaan teknologi maklumat. Keberkesanan dakwah dalam menggunakan teknologi maklumat telah terbukti dengan melihat kepada pembangunan laman sesawang Islam yang banyak di dalam Internet. Berdasarkan perkembangan yang pesat ini, pembangunan teknolo…

Expand abstract

Search citation statements

Order By: Relevance

Citation Types

0
0
0

Paper Sections

0
0
0
0
0

Publication Types

0
0
0
0

Relationship

0
0

Authors

Journals