volume 35, issue 2, P314-330 2019
DOI: 10.17576/jkmjc-2019-3502-19
View full text
|
|
Share

Abstract: Internet adalah medium yang berpotensi dalam perkongsian maklumat yang pantas dan membawa perubahan baharu dalam kehidupan masyarakat. Kewujudan Internet kini telah mendorong kepada penyertaan digital dalam pelbagai aspek termasuk keusahawanan. Kajian ini dijalankan untuk meninjau bagaimana pola penyertaan digital melalui pelbagai aplikasi dalam talian serta bentuk transformasi perniagaan yang berlaku dalam kalangan usahawan. Antara objektif kajian ini adalah untuk melihat pola penyertaan digital dan bentuk tr…

Expand abstract

Search citation statements

Order By: Relevance

Citation Types

0
0
0

Paper Sections

0
0
0
0
0

Publication Types

0
0
0
0

Relationship

0
0

Authors

Journals