volume 1, issue 7 (85), P15-24 2017
DOI: 10.15587/1729-4061.2017.92834
View full text
|
|
Share
Valery Goncharov, Gennadiy Filimonikhin, Andrey Nevdakha, Vladimir Pirogov

Abstract: Досліджено вплив розміру та кількості коре-гувальних вантажів (куль або циліндричних роликів) в автобалансирі на його балансувальну ємність та на тривалість перебігу перехідних процесів при автобалансуванні роторних сис-тем. При цьому знайдені розміри та кількість корегувальних вантажів, при яких досягаєть-ся найбільша балансувальна ємність автоба-лансира та найменша тривалість перехідних процесів Ключові слова: автобалансир, автобалансу-вання, куля, циліндричний ролик, балансуваль-на ємність, перехідні проце…

expand abstract