volume 160, issue 10, P1958-1966 2013
DOI: 10.1016/j.combustflame.2013.04.022
View full text
Has erratum 2014-02-01
|
|
Share
Long Zhao, Mingfeng Xie, Lili Ye, Zhanjun Cheng, Jianghuai Cai, Yuyang Li, Fei Qi, Lidong Zhang
editorial notices