1999
DOI: 10.17986/blm.199943375
View full text
|
|

Abstract: ÖZETAile içi istismar, bireyler arası kültürel, ekonomik ve sosyal değişimler göstermekle birlikte genellikle erkeğin ka dın üzerinde hakimiyet sağlama ve toplumsal kuralları be lirleyen erkek egem en ideolojiye dayandığından, yoğun olarak kadına yönelik çeşitli istismar davranışları şeklinde karşımıza çıkmaktadır Sunulan olgu 25 yaşında, 3 yıllık evli, yüksek okul me zunu kadın olup İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Polikliniğine fiziksel ve cinsel istismar öyküsü ile baş vurmuştur. Anabilim dalı… Show more

Help me understand this page

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

0
0
0
0
0

Citation Types

0
1
0

Publication Types

Select...

Relationship

0
0

Authors

Journals