2001
DOI: 10.17986/blm.200161449 View full text |Buy / Rent full text
|
|

Abstract: Günümüzde birçok alanda olduğu gibi adli tıp alanında da gelişen teknoloji ile birlikte yeni bir takım inceleme yöntemleri ortaya çıkmış ve ileri inceleme tekniklerinden yararlanılarak suç ve suçlu kavramı deliller çerçevesinde yeniden değerlendirilmeye başlanmıştır. Delillerin incelenmesinde kullanılan ileri tekniklerden birisi de elektron mikroskobudur. Bu derlemede elektron mikroskobu kısaca tanıtılmış ve elektron mikroskobunda yapılabilen incelemelerden örnekler verilerek ülkemizde adli tıp bilimi ile uğra… Show more

Help me understand this report

This publication either has no citations yet, or we are still processing them

Set email alert for when this publication receives citations?

See others like this or search for similar articles