volume 8, issue 3, P82-86 2003
DOI: 10.17986/blm.200383521
View full text
|
|
Share
Cengiz Haluk İnce

Abstract: …ZET‚alÝßanlarÝn iß yaßamÝnda karßÝ karßÝya kaldÝklarÝ en bŸyŸk riskler iß kazalarÝ ve meslek hastalÝklarÝdÝr. ‚alÝßanlarÝn yaptÝkla-rÝ iß ya da baßlarÝna gelebilecek kaza nedeniyle bedenlerinde meydana gelen arÝzalar sonucu •alÝßma gŸ•lerinde kayÝplar olußur. Bu eksiklik veya kayÝplar maluliyet (•alÝßma gŸcŸ kaybÝ) olarak tanÝmlanÝr. Bu kayÝplarÝn iße baÛlÝ olußmasÝ; ißvereni, •alÝßanÝ ve devleti ilgilendiren bir takÝm sorunlarÝ da beraberinde getirir. ‚a-lÝßanÝn kaybÝnÝn, ißverenin kaybÝnÝn hatta devletin k…

expand abstract