volume 9, issue 2, P43-46 2004
DOI: 10.17986/blm.200492537
View full text
|
|
Share
Gürcan Altun

Abstract: Bu çalışmada; Trakya Üniversitesi Hastanesi örneğinde, üniversite hastanelerinde düzenlenen adli raporların ücretlendirilememesi nedeniyle ortaya çıkan ekonomik kayıplara dikkat çekmek amaçlanmıştır. Çalışma kapsamına alman Ocak 2003- Aralık 2004 dönemine ait kayıtlardan, rapor talebinde bulunan kurumlar ve raporlarda yanıtlanması istenen sorular belirlenmiştir. Rapor talebinde bulunan resmi makamlar Cumhuriyet Savcılıkları ve Mahkemeler, Emniyet Müdürlükleri, Jandarma Teşkilatı ve diğer makamlar (cezaevi müdü…

expand abstract