2004
DOI: 10.17986/blm.200492537 View full text |Buy / Rent full text
|
|

Abstract: Bu çalışmada; Trakya Üniversitesi Hastanesi örneğinde, üniversite hastanelerinde düzenlenen adli raporların ücretlendirilememesi nedeniyle ortaya çıkan ekonomik kayıplara dikkat çekmek amaçlanmıştır. Çalışma kapsamına alman Ocak 2003- Aralık 2004 dönemine ait kayıtlardan, rapor talebinde bulunan kurumlar ve raporlarda yanıtlanması istenen sorular belirlenmiştir. Rapor talebinde bulunan resmi makamlar Cumhuriyet Savcılıkları ve Mahkemeler, Emniyet Müdürlükleri, Jandarma Teşkilatı ve diğer makamlar (cezaevi müdü… Show more

Help me understand this report

This publication either has no citations yet, or we are still processing them

Set email alert for when this publication receives citations?

See others like this or search for similar articles