1998
DOI: 10.17986/blm.199831288
View full text
|
|

Abstract: Tiiziin B, Elm as İ, A kkay E. A dli ra p o r d ü z en lem e zoru n lu lu ğ u n a h ekim lerin y akla şım ı: A n ket çalışm ası, A dli Tıp B ülteni1998; 3 ( 1 ):2 7-31 ■ ÖZETHer hekim in m esleki uygulamalarında zam an zaman karşılaştığı adli rapor düzenlem e görevi zor, ancak doğru uygulandığında hukuka yardımcı olabilecek niteliktedir.Bu çalışma, adli olgularda rapor düzenlenm esi sırasında hekim lerin karşılaştıkları sorunları araştırmak, konuyla ilgili bilgi düzeylerini ve sorunlar karşısındaki tutumların… Show more

Help me understand this page

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

0
0
0
0
0

Citation Types

0
2
0
8

Publication Types

Select...

Relationship

0
0

Authors

Journals