volume 8, issue 1, P5-8 2003
DOI: 10.17986/blm.200381487
View full text
|
|
Share
Bülent Şam, Esra Saka, Çiğdem Süner

Abstract: …ZETAcil tÝbbi mŸdahale uygulanmÝß otopsi olgularÝnda, travma bulgularÝnÝ yorumlamak gŸ•leßmekte, ortaya •Ýkan artefakt lezyonlarÝn šlŸme katkÝsÝnÝn olup olmadÝÛÝ tartÝßma konusu olabilmektedir.Bu •alÝßmada, ÜstanbulÕda Ocak 1998-Ocak 2002 tarihleri arasÝnda otopsisi yapÝlmÝß olgulara ait otopsi raporlarÝ, ayÝrÝm yapÝlmadan tek tek incelenmiß, resusitasyon sonucu meydana geldiÛine karar verilen lezyonlarÝn yeri ve niteliÛi ile ortaya •Ý-kan sorunlar, ilgili literatŸr bilgileri ÝßÝÛÝnda irdelenmißtir.OlgularÝn…

expand abstract