volume 9, issue 3, P69-73 2004
DOI: 10.17986/blm.200493553
View full text
|
|
Share
Gülşin Canoğulları Kul, Yasemin Günay Balcı

Abstract: …ZET‚alÝßmamÝzda; cinsiyet ile hem aorta (p<0.05) hem de koroner arterlerde (p<0.005) aterom plaÛÝ gšrŸlme sÝklÝÛÝ arasÝnda istatistiksel olarak anlamlÝ bir ilißki saptanÝrken, cinsiyet ile beyin bazal arterlerinde aterom plaÛÝ varlÝÛÝ arasÝnda anlamlÝ bir ilißki saptanmadÝ (p>0.05). Genel olarak aterom plaÛÝnÝn en fazla gšrŸldŸÛŸ yer aortanÝn •Ýkan kÝsmÝ olarak tespit edilirken en az beyin bazal arterlerinde gelißtiÛi, yaß artÝßÝ ile šzellikle de 40 yaß Ÿzerinde aterom plaÛÝ gšrŸlme sÝklÝÛÝnÝn anlamlÝ derece…

expand abstract