volume 11, issue 2, P59-63 2006
DOI: 10.17986/blm.2006112608
View full text
|
|
Share
Ferah Karayel, Arzu Akçay Turan, Işıl Pakiş, Elif Ülker Akyıldız, Gökhan Ersoy, Eyüp Yılmaz

Abstract: Kardiyomiyopatiler kalp kasının nedeni bilinmeyen hastalıklarıdır. Primer miyokardial kardiyomiyopatiler başlıca dilate, hipertrofik, restriktif, obliteratif ve ARVC alt gruplarından oluşmaktadır. Çalışmanın amacı, genç erişkin ani ölüm olgularında çok sık olmayan bu patolojinin makroskopik ve mikros-kopik özelliklerini tanımlamaktır. 2003-2006 yılları arasında Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Da-iresi’nde otopsileri yapılan 5’i erkek, 6’sı kadın olan yaş aralığı 15-35 arasında değişen 11 olgu çalışmaya alındı. Ot…

expand abstract