2001
DOI: 10.17986/blm.200161448
View full text | Cite
|
Sign up to set email alerts
|

Abstract: ÖZETAyrıntılı bir muayene ve örnekleme için alt ve üst çene nin cenazede en az travmatik değişiklik meydana getirecek şekilde çıkartılması amacıyla önerilmiş bir diseksiyon tekniği ni geliştirmek ve modifiye etmek amaçlanmıştır. Bir olguda ağız çevresi kas dokusu diseke edilmiş ve kemik doku kesi lerek alt ve üst çene vücudun dışına alınarak incelenmiştir.Ağız boşluğunu meydana getiren yapıların incelenmesin de karşılaşılan en zorlu problem ölü sertliğinin maksimum ol duğu olgularda bunun ekaıte edilmesidir. O… Show more

Help me understand this report

This publication either has no citations yet, or we are still processing them

Set email alert for when this publication receives citations?

See others like this or search for similar articles