1999
DOI: 10.17986/blm.199941345
View full text
|
|

Abstract: ÖZETAmnion sıvı aspirasyonu intrauterin anoksiye bağlı ola rak meydana gelir. Yenidoğanda solunum yetmezliği ve ölü me yol açan nedenlerden birisi olup, ancak otopside histopatolojik incelemeler sonucunda tanısı konulabilir. Bu çalış mada 1996-1997 yıllarında İstanbul'da Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi'nde yapılan adli otopsilerde histopatolojik olarak "amnion sıvı aspirasyonu" tanısı konulan 12 ol gu tekrar incelenmiş, adli tıp açısından tartışılmıştır.Genel olarak; bu olguların doğumunun hastane dışı o… Show more

Help me understand this page

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

0
0
0
0
0

Citation Types

0
0
0
1

Publication Types

Select...

Relationship

0
0

Authors

Journals