1999
DOI: 10.17986/blm.199941345
View full text | Cite
|
Sign up to set email alerts
|

Abstract: ÖZETAmnion sıvı aspirasyonu intrauterin anoksiye bağlı ola rak meydana gelir. Yenidoğanda solunum yetmezliği ve ölü me yol açan nedenlerden birisi olup, ancak otopside histopatolojik incelemeler sonucunda tanısı konulabilir. Bu çalış mada 1996-1997 yıllarında İstanbul'da Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi'nde yapılan adli otopsilerde histopatolojik olarak "amnion sıvı aspirasyonu" tanısı konulan 12 ol gu tekrar incelenmiş, adli tıp açısından tartışılmıştır.Genel olarak; bu olguların doğumunun hastane dışı or… Show more

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

Select...
1

Citation Types

0
0
0
1

Year Published

2016
2016
2016
2016

Publication Types

Select...
1

Relationship

0
1

Authors

Journals

citations
Cited by 1 publication
(1 citation statement)
references
References 5 publications
(4 reference statements)
0
0
0
1
Order By: Relevance
“…Bu nedenle solunum ve dolaşım fonksiyonlarının birlikte engellenmesiyle beyinde akut bir iskemiye ve sonuçta ölüme yol açtığı düşünülmektedir. Omurilik yaralanmaları ile boyun omurlarının dislokasyonu ve kırıkları daha çok hükmi asılarda, osteoartrit gibi ilerlemiş dejeneratif servikal vertebra hastalıklarında ve sıklıkla obezite ile birlikte olan vücudun yüksekten aniden bırakılması sonucu görülür [7].…”
Section: Asının Tanımıunclassified
“…Bu nedenle solunum ve dolaşım fonksiyonlarının birlikte engellenmesiyle beyinde akut bir iskemiye ve sonuçta ölüme yol açtığı düşünülmektedir. Omurilik yaralanmaları ile boyun omurlarının dislokasyonu ve kırıkları daha çok hükmi asılarda, osteoartrit gibi ilerlemiş dejeneratif servikal vertebra hastalıklarında ve sıklıkla obezite ile birlikte olan vücudun yüksekten aniden bırakılması sonucu görülür [7].…”
Section: Asının Tanımıunclassified