volume 23, issue 1, P1-5 2018
DOI: 10.17986/blm.2017332862
View full text
|
|
Share
İsmail Özgür Can, Neşe Direk, Mehmet Hakan Özdemir

Abstract: Amaç: Yasalara göre adli olgu bildiriminde bulunulması gereken bazı durumlarda sağlık çalışanlarının çifte yükümlülükleri gündeme gelmektedir. Hekimler bu durumlarda ikilimler yaşayabilmekte ve yasalarla tıbbi etik ilkelerin çeliştiğini düşünebilmektedir. Bu çalışmada, XXX Hastanesi’nde görev yapan hekimlerin adli olgu bildirimi konusundaki haberlilikleri ve yasalarla tıbbi etik ilkelerin çeliştiğini düşündükleri durumlardaki tutum ve davranışların belirlenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: 22 sorudan oluşan an…

expand abstract