volume 5, issue 2, P76-82 2000
DOI: 10.17986/blm.200052413
View full text
|
|
Share
Nevzat Alkan, Nurten Uzun, Birgül Tüzün, Meral Erdemir Kızıltan, Mehmet Şevki Sözen

Abstract: MŞ Adli belge incelemesinde yazıcı krampının değerlendirilmesi. Adli Tıp Bülteni. 2000;5(2): 76-82. ÖZETEl yazısı ve imzalar üzerinde, değişiklik yaratan, çok sa yıda faktör bulunmaktadır. Bunlar arasında, yazının yazıldı ğı vücut pozisyonu, yazı yazılan yüzey, yazı enstrümanı, ya zı yazan kişinin o anki ruhsal durumu, kullanılan ilaçlar, al kol, uyutucu-uyuşturucu-uyarıcı maddeler, fiziksel-ruhsal hastalıklar ve yaşlanma sayılabilir.Yazıcı krampı, el yazısı ve imzalar üzerinde, önemli de recede değişiklik ya…

expand abstract