2000
DOI: 10.17986/blm.200052413 View full text |Buy / Rent full text
|
|

Abstract: MŞ Adli belge incelemesinde yazıcı krampının değerlendirilmesi. Adli Tıp Bülteni. 2000;5(2): 76-82. ÖZETEl yazısı ve imzalar üzerinde, değişiklik yaratan, çok sa yıda faktör bulunmaktadır. Bunlar arasında, yazının yazıldı ğı vücut pozisyonu, yazı yazılan yüzey, yazı enstrümanı, ya zı yazan kişinin o anki ruhsal durumu, kullanılan ilaçlar, al kol, uyutucu-uyuşturucu-uyarıcı maddeler, fiziksel-ruhsal hastalıklar ve yaşlanma sayılabilir.Yazıcı krampı, el yazısı ve imzalar üzerinde, önemli de recede değişiklik yar… Show more

Help me understand this report

This publication either has no citations yet, or we are still processing them

Set email alert for when this publication receives citations?

See others like this or search for similar articles