Smart Mater. Struct. volume 22, issue 2, P025004 2012 DOI: 10.1088/0964-1726/22/2/025004 View full text
|
|
Share
Xiangjiang Wang, Gursel Alici, Chuc Huu Nguyen